Firmabil

Skatter og avgifter

Av Bavaria Norge
Velger du en firmabilløsning blir du personlig skattet for denne fordelen. Det blir tatt utgangspunkt i bilen listepris inklusiv tilleggsutstyr. Dette er basert på innrapporterte priser fra BMW Norge til skattemyndighetene.

Slik beregnes firmabilskatt (2018):

  • 30 % av bilens listepris som ny inntil 303.900 kroner
  • 20 % av bilens listepris som ny over 303.900 kroner

Se hvor mye du må betale i firmabilskatt her.

Det finnes noen unntak for utregning av firmabilskatt. I noen tilfeller tas det utgangspunkt i mindre enn 100 prosent av bilens listepris som ny:

  1. For biler som er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret beregnes 75 % av bilens listepris
  2. Ved yrkeskjøring som overstiger 40.000 km i inntektsåret beregnes 75 % av bilens listepris
  3. Om du kombinerer punkt 1 og 2 beregnes det  56,25 % av bilens listepris
  4. Hvis du har en elbil beregnes 60 % av bilens listepris
  5. Du kombinerer punkt 1 og 4 beregnes det 45 % av bilens listepris

Om du har hatt firmabil deler av året, regnes firmabilskatten for de hele og påbegynte månedene du har hatt bilen til disposisjon.

Se Skatteetaten for mer informasjon.