Skatter og avgifter

Av Bavaria Norge
Velger du å ha firmabil blir du personlig skattet for denne fordelen. Det blir tatt utgangspunkt i bilen listepris inklusiv tilleggsutstyr. Dette er basert på priser som er rapportert inn fra BMW Norge til skattemyndighetene.

Slik beregnes firmabilskatt (2018):

  • 30 % av bilens listepris som ny inntil 303.900 kroner
  • 20 % av bilens listepris som ny over 303.900 kroner

 

Se hvor mye du må betale i firmabilskatt her.

Det finnes noen unntak for utregning av firmabilskatt. I noen tilfeller tas det utgangspunkt i mindre enn 100 prosent av bilens listepris som ny:

  • For biler som er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret beregnes 75 % av bilens listepris
  • Ved yrkeskjøring som overstiger 40.000 km i inntektsåret beregnes 75 % av bilens listepris
  • Om du kombinerer punkt 1 og 2 beregnes det  56,25 % av bilens listepris
  • Hvis du har en elbil beregnes 60 % av bilens listepris
  • Du kombinerer punkt 1 og 4 beregnes det 45 % av bilens listepris

 

Om du har hatt firmabil deler av året, regnes skatten for firmabil for hele måneder og påbegynte månedene du har hatt bilen til disposisjon.

Se Skatteetaten for mer informasjon.