Great Place to Work

Av Bavaria Norge
Bavaria Norge (BMW og MINI), Hedin Performance Cars Norge (Porsche) og GS Bildeler sertifiserte Great Place to Work-bedrifter

Hedin Automotive og dets underselskaper, Bavaria Norge (BMW og MINI), Hedin Performance Cars Norge (Porsche) og GS Bildeler, oppnådde så gode resultater i medarbeiderundersøkelsen for 2017 at de ble sertifisert av Great Place to Work i henhold til en global standard for hva som kjennetegner en god arbeidsplass.

- Vi er både ydmyke og stolte over at alle våre Norske datterselskaper oppnår å bli sertifisert av Great Place to Work. Det er svært gledelig å få bekreftet at vi har en høy opplevelse av likeverdighet, høy stolthet og sterkt fellesskapsfølelse på tvers av hele Hedin Automotive. Det at vi oppnår så gode resultater for et år hvor selskapet gikk gjennom store organisatoriske omveltninger, sier alt om de som arbeider her! I tillegg er det et sterkt og viktig signal til dem som ønsker seg til oss, sier eier av Hedin Automotive (tidligere Bavaria Nordic), konsernsjef Anders Hedin. 

 

Medarbeiderglede gir kundeglede

Administrerende direktør for Bavaria Norge, Helge Ellingsen, tror fokus på medarbeiderglede, utvikling og kunnskapsdeling er årsaken til de gode resultatene.

– Vi er så heldige at vi representerer det beste av det bilbransjen har å tilby, og det betyr at vi til enhver tid må levere kundeglede og den beste tekniske kunnskapen i markedet. For å klare det, er vi avhengige av en høy grad av medarbeiderglede. Vi har et ’local hero’-prinsipp i Bavaria, og er ikke redd for å distribuere ansvar og myndighet ut i den enkelte avdeling. Det viser igjen i de gode resultatene, sier Ellingsen.

GS Bildeler deltok for første gang i undersøkelsen.

- Hele 94% av medarbeiderne våre mener at «alt tatt i betraktning er GS Bildeler er et flott sted å jobbe». Det er fantastisk å se! Et godt arbeidsmiljø er kanskje den viktigste suksessfaktoren vår. Vi vet at medarbeiderglede er det som i hovedsak skaper kundeglede, sier administrerende direktør for GS Bildeler, Jonny Skrivarhaug. 

 

Ny eier

I 2017 gikk det svenske familieselskapet Anders Hedin Invest AB inn på eiersiden, og overtok 100% av aksjene i Hedin Automotive gjennom datterselskapet I.A. Hedin Bil. Med det fikk Hedin Automotive en merkbart sterkere posisjon som forhandler i Norden.

– Det har gjennom hele oppkjøpsprosessen blitt jobbet systematisk med kultur og kommunikasjon. Det er derfor svært hyggelig å se de gode tilbakemeldingene vi har fått fra organisasjonen. Dette mener vi er et uttrykk for at kollegaene våre er engasjerte, motiverte og endringsvillige. Vi takker alle de dyktige medarbeidere som hver dag sørger for å levere merkbart bedre kundeopplevelser, og som dermed bidrar til å opprettholde vårt gode omdømme. I tiden fremover vil vi gjøre enda mer av det vi vet gir fornøyde medarbeidere og gode resultater, og satse på den gode kulturen som oppfordrer til deling og engasjement og verdibasert ledelse,sier Anders Hedin.

 

Klar sammenheng mellom bunnlinje og arbeidsmiljø

Som den eneste internasjonale sertifisering av gode arbeidsplasser, baserer Great Place to Work seg på en grundig situasjonsanalyse av medarbeidernes opplevelser på arbeidsplassen. Undersøkelsen kartlegger blant annet tillit mellom ledelse og ansatte, stolthet over egen arbeidsplass og kollegialt fellesskap.

- Det er liten tvil om at kultur og lederskap blir stilt på prøve i så store endringer og omstillinger Hedin Automotive står i. Deres sterke fokus på kultur og medarbeiderne og ikke minst deres gjennomføringsevne er imponerende. Dette har vært tydelig helt fra toppen og gjennom alle ledd, til den enkelte. I Hedin Automotive brukes mennesker og kultur veldig strategisk for å nå organisasjonens mål, sier administrerende direktør Jannik Krohn Falck i Great Place to Work Norge.

Ifølge Great Place To Work® kjennetegnes de beste arbeidsplassene av at medarbeiderne har tillit til arbeidsgiver, er stolte over jobben de gjør og føler fellesskap med kollegene sine. Hvert år måler Great Place to Work® over 6000 virksomheter og samler tilbakemeldinger fra over 12 millioner medarbeidere verden over.

 

Noen av Hedin Automotives resultater (tallene i parentes viser prosentandelen av medarbeidere som har gitt toppskår på påstanden):

 

«Alt tatt i betraktning mener jeg dette er et flott sted å arbeide»:

 • 93% Bavaria Norge
 • 88% Hedin Performance Cars Norge
 • 94% GS Bildeler

 

Noen av påstandene vi har best resultater på:

 • Ledelsen stoler på at medarbeiderne utfører arbeidet godt uten å se dem over skulderen (84%)
 • Medarbeidere her får tildelt mye ansvar (83%)
 • Dette er et fysisk sikkert sted å arbeide (90%)
 • Jeg har mulighet til å ta fri når jeg mener det er nødvendig (87%)
 • Medarbeidere her blir rettferdig behandlet uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet (92%)
 • Medarbeidere her behandles rettferdig uavhengig av kjønn (93%)
 • Medarbeidere her behandles rettferdig uansett seksuell legning (93%)
 • Jeg føler at jeg betyr noe her (80%)
 • Mitt arbeid betyr noe spesielt for meg, - det er ikke "bare en jobb" (82%)
 • Jeg er stolt av å fortelle andre at jeg arbeider her (86%)
 • Jeg kan være meg selv her på arbeidsplassen (90%)
 • Medarbeiderne her viser omsorg for hverandre (85%)
 • Dette er et hyggelig sted å arbeide (87%)
 • Som ny i denne virksomheten føler man seg velkommen (86%)
 • Jeg har tydelige mål for arbeidet mitt (85%)
 • Hos oss har vi respekt for hverandre (83%)
 • Min leder vet hva jeg har prestert den siste måneden (83%)
 • I vår avdeling jobber vi aktivt for å skape kundeglede (85%)

 

Om Great Place To Work

Great Place to Work et globalt konsulent- og analyseinstitutt som hjelper organisasjoner med å identifisere, skape og opprettholde fremragende arbeidsplasser. Great Place to Work arbeider med mange av de mest suksessfulle og innovative bedriftene i hele verden om å skape, studere og anerkjenne gode arbeidsplasser.