Firmabil i Norge

Beskatning og avgifter

Velger du å ha firmabil blir du personlig skattet for denne fordelen. Det blir tatt utgangspunkt i bilen listepris inklusiv tilleggsutstyr. Dette er basert på priser som er rapportert inn fra BMW Norge til skattemyndighetene. Se hvor mye du må betale i firmabilskatt her Om du har hatt firmabil deler av året, regnes skatten for firmabil for hele måneder og påbegynte månedene du har hatt bilen til disposisjon. En annen nyttig adresse er sine sider, her kan satser og utregningsmetoder gi svar på hvordan din firmabilbeskatning blir.