Personvernopplysninger 

For oss i Bavaria Norge, org.nr. 960 804 953, er det viktig å følge gjeldende regler for håndtering av personopplysninger. Vi vil derfor informere deg om hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

I sammenhenger hvor du kommer i kontakt med oss, via booking av tjeneste eller et kjøp av produkt eller tjeneste hos en av våre forhandlere, vil vi behandle dine personopplysninger med respekt. Videre kan du lese mer om hvordan vi håndterer dine opplysninger, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med dette. Alle våre kunder vil bli medlem av våre lister over utsendelser av nyhetsbrev via mail eller sms. Du som kunde og mottaker står fritt til å trekke ditt samtykke når du måtte ønske det.

Opplysninger for kjøps- eller serviceavtale

For at vi skal kunne gjennomføre en kjøps- eller serviceavtale kommer vi til å behandle følgende opplysninger om deg:

 • Navn
 • Adresse, telefonnummer og e-post
 • Personnummer
 • Betalingsinformasjon og betalingshistorikk
 • Informasjon om din bestilling, som ordrenummer, produkt (inkl. eksempel registreringsnummer, chassisnummer med mer.), leveranseadresse, faktura etc.

Denne informasjonen behøver vi for at vi skal kunne gjennomføre vår avtale med deg. Vi beholder informasjonen fra kjøpet/servicen så lenge som garantibeviset gjelder, i tilfellet vi må håndtereeventuelle reklamasjons- og garantisaker. 

Regnskapsopplysninger

For at vi skal overholde de lover som gjelder for selskapet kommer vi til å behandle følgende opplysninger om deg:

 • Navn
 • Adresse
 • Informasjon om faktura, ordrenummer, produkt (inkludert eksempelvis registreringsnummer, chassisnummer med mer.), leveringsadresse etc.

Vi må gjøre dette for å overholde de lover vi er underlagt. Et eksempel er regnskapsloven, og derfor lagrer vi denne informasjonen med begrenset tilgang i 10 år.

Opplysninger for markedsføring og kundeanalyse

Selskapet kommer i sammenheng med at du har mottatt et tilbud i fra oss, eller kjøpt produkter eller tjenester av oss til å behandle følgende opplysninger om deg:

 • Navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Informasjon om din bestilling, ordrenummer, produkt, tjeneste etc.

Disse opplysningene kan bli brukt i forbindelse med markedsføring gjennom ulike digitale kanaler gjennom for eksempel web-bannere, e-post, SMS og utsendelser via posten. Vi kommer i tillegg til å utføre segmentering og analyse basert på dine opplysninger i et forsøk på å gi deg mest mulig relevant informasjon. Segmenteringen benyttes for å identifisere målgrupper og planlegge markedsføring ut i fra ulike faktorer som for eksempel geografiske variabler, og vi tar også utgangspunkt i hvilke produkter du kan være interessert i basert på tidligere kjøp. Dette gjør vi for å tilby deg produkter og tjenester som kan være relevante for ditt neste kjøp. Vi beholder også opplysningene for å kunne for eksempel utvikle kjøpemønster, analysemodeller og forretningsstrategi, for å styre pris og sortiment basert på kunders innkjøp, samt å utvikle kundeinnsikt. Hvis du har kjøpt en ny bil beholder vi informasjonen for dette formålet i 5 år. Hvis du kjøper en brukt bil beholder vi informasjonen i 3 år. Hvis du kjøper tjenester for service- og reparasjon beholder vi informasjonen i 2 år. Om du har mottatt et tilbud i fra oss beholder vi informasjonen i 12 måneder. Du kan når som helst reservere deg mot denne type markedsføring og analyse gjennom å gi oss beskjed.

Samtykke

For andre behandlinger enn de som er beskrevet her, kan selskapet be om ditt samtykke før behandlingen starter. Eksempel på dette kan være at vi ber deg delta i en kundeundersøkelse. I forkant av at du oppgir ytterligere informasjon i et slikt tilfelle kommer vi til å be om ditt samtykke.

Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket, gjennom å kontakte oss.

Mottakere av opplysninger

Importør og kjøretøyprodusenter

 • Når du kjøper ett kjøretøy eller setter igjen ditt kjøretøy for service eller reparasjon, kan visse opplysninger om deg og ditt kjøretøy komme til å overføres til en importør og/ eller en kjøretøyprodusent. Når agenter og kjøretøyprodusenter behandler personopplysninger er de selv ansvarlig for disse. Dette kan skje eksempelvis når en importør og bilprodusent henter data direkte i fra kjøretøyet gjennom vanlige systemer og databaser når kjøretøyet kobles opp hos oss ved en reparasjon eller service, eller opplysningene som vi overfører ved et kjøpstilfelle. Dataene som overføres er data hentet fra deg som kunde, data fra kjøretøyet eller annen informasjon om kjøretøyet, eksempelvis bilregistreringsnummer eller chassisnummer. Disse opplysninger overføres i den grad det kreves for å håndtere: 
 • garantisaken hos den importør og/eller kjøretøyprodusenten
 • for å kunne håndtere en tilbakekallelse fra en importør eller kjøretøyprodusent
 • ved mistanke om sikkerhetsproblem

Tjenesteleverandører

For å kunne utføre formålet vårt ved behandling av dine personopplysninger kan vi dele dine personopplysninger med byrå som leverer tilleggstjenester til oss, for eksempel håndtering av utsendelser. Disse byråene kan bare behandle dine opplysninger i forbindelse med tjenester de utfører for oss.

Forsikringsselskap, finansselskap m.m.

Når du som kunde kjøper et kjøretøy eller leverer inn et kjøretøy på service eller reparasjon kan dine personopplysninger bli videresendt til forsikringsselskapet. Hvis en leasingavtale inngås kan vi overføre personopplysninger til et finansselskap. For betaling eller kredittopplysning kan vi bli nødt til å dele opplysningene om ditt kortnummer eller personnummer samt opplysninger om din økonomiske situasjon til betalingsformidlere og kredittselskaper. Disse opplysningene blir leasingselskapet, betalingsformidler eller kredittselskapet ansvarlige for.

Øvrige mottakere

Vi kan bli nødt til å overføre dine opplysninger til andre mottakere, for eksempel myndighetene, hvis det kreves. Om hele eller deler av vår virksomhet blir solgt eller slås sammen med et annet selskap kan dine personopplysninger overleveres til våre nye eiere.

Overføringer utenfor EU

Noen leverandører av tjeneste- eller betalingstjenester kan være utenfor EØS. Vi overfører aldri data utenfor EØS uten å ta passende sikkerhetstiltak, og vi har juridisk støtte til overføringen, for eksempel gjennom Privacy Shield eller kommisjonens standard kontraktsregler.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om å rette opp dine personlige opplysninger hos selskapet. Du kan også be om begrensning av behandlingen, innvendinger mot behandlingen og fjerning av visse opplysninger. Du har også rett til å skaffe personopplysninger knyttet til deg, som du har gitt selskapet i et format som er strukturert, mye brukt og lesbart for maskin.

Selskapets forpliktelser og dine rettigheter styres til 25. mai 2018 ved Personopplysningsloven (1998: 204). Fra 25. mai 2018 gjelder databeskyttelsesforordningen i stedet. Du har rett til å sende inn en klage til en regulerende myndighet. Ved opprettelsen av dette informasjonsbladet er Datatilsynet tilsynsmyndighet i Sverige. 

Kontakt oss på personvern@bavaria.no om du har spørsmål rundt behandling av dine personopplysninger, eller ønsker å reservere deg mot elektronisk kommunikasjon fra oss.