Fremtidens kjøreglede er elektrisk

- også for firmabiler

Elektriske bilmodeller lanseres i høyere tempo enn noen gang før, vi skal kjøre smartere, både for miljøet - og for å holde tritt med den rivende utviklingen. Det anslås at 80 % av alle nybiler som selges i Norge i dag er helelektriske. 

 

Hele verden skal elektrifiseres – også her i Norge.Ver på god vei, og i politikken diskuteres det hvorvidt bilavgiftssystemet som gjør at det lønner seg å kjøpe nullutslippsbiler skal skrotes eller videreføres (med justeringer). For landet vårt er det viktig at vi får inn nok penger til å kunne finansiere andre ting, men det handler vel så mye om å finne en løsning med så gunstige fordeler som vi trenger for å nå målet om at alt nybilsalg allerede i 2025 skal være nullutslipp. Når det mai ble åpnet diskusjon rundt saken om at regjeringen vil skrote dagens momsfritak på nye elbiler fra 2023, kan det føre til en stor ekstraregning for de som bestiller elbil fremover. Det ga frysninger gjennom hele bilbransjen, men påvirker også bilkjøperne. Kanskje vil det ikke være så lukrativt for privatøkonomien som det har vært til nå, akkurat selve kjøpet. Det å drifte en elbil vil nok på flere områder være rimeligere en stund til, for hvordan skal vi nå målene ellers? Ordet forutsigbarhet har vært mye brukt de siste årene rundt det å kjøpe elbil, nå derimot kan det virke mer uforutsigbart enn på lenge. 

Bærekraft – et ord som rommer mange løfter, fra store framtidsvisjoner til tiltak som gjøres her og nå. Bilprodusenter jobber hardt for at nemlig bærekraft skal bli en del av deres virksomhet. Det handler om å velge smartere materialer for fremtiden, resirkulerbart materiale og fornybare naturmaterialer. Dette gir kanskje mindre valgmuligheter enn det man hadde før, men til gjengjeld så er valgene mer bærekraftige i det store totalbildet. 

 

Elbil som firmabil – det miljøbevisste valget, med gunstige fordeler.

Det er flere økonomiske fordeler ved å velge elbil som firmabil, samtidig er det å bidra til å redusere utslipp et viktig aspektValget av bil som betegnes som firmabil gir et signal ut mot både kunder, samarbeidspartnere, ansatte og mulige arbeidssøkende. Firmabiler blir naturligvis mye brukt og vil vise igjen i bybildet. Da blir det viktig å velge en bærekraftig variant for både bedriftens økonomi og miljøet generelt. Man har store muligheter til å kontrollere firmaets profil utad, samtidig skal man ikke betvile verdien en foliert bil kan gi. Da snakker vi om den merkevarebyggende effekten. Her spiller naturligvis både valg av bilmerke og elbil/fossilbil en viktig faktor – det bør gjenspeile bedriftens mål og visjoner. 

Fordeler for arbeidsgiver ved å velge elbil som firmabil, er først og fremst enn så lenge fritak for merverdiavgift. En firmabil som brukes av arbeidstaker både i privat og jobbrelatert sammenheng, regnes som en fordel for den ansatte. Fordelen regnes videre som en lønnsinntekt og den ansatte må betale fordelsskatt for inntektstillegget. Arbeidsgiver betaler en korresponderende arbeidsgiveravgift. Disse utgiftene er lavere ved kjøp av elbil enn ved kjøp av fossilbil. Ettersom det er vesentlige økonomiske fordeler ved driften av elbil, blir også bilholdet og dermed bilparken (hvis flere biler) rimeligere både for firmaet og arbeidstaker/bruker av bilen, så lenge valget faller på elbil. 

 

Snakker vi om fordeler som kan knyttes til elbil så kan man nevne noen:

De er billige
re i drift: drivstoffkostnadene for en elbil er vanligvis rundt kr 1-2 per kilometer, mens en diesel- eller bensinbil koster rundt kr 10 per kilometer. (Tallene avhenger selvsagt etter strømpris og drivstoffpris, men er ment som eksempel). 
 

Enkelt å lade: Du kan koble medfølgendebil-lader til en helt vanlig stikkontakt. Men det anbefales å benytte denne kun som en “nød lader”. Ved daglig ladning bør en fastmontert ladeboks benyttes. 

Ifølge Miljødirektoratet og Statens Vegvesen er det per februar 2022 hele 19 608 offentlige ladepunkter i Norges landstrakte land.  Sett i sammenheng av både utvikling i bilbransjen, klimamål og miljøpolitikk så antas dette antallet å vokse enda mer fremover. Målet er at det skal være like enkelt å lade bilen som å fylle drivstoff, kanskje er også dette med på å dysse ned «rekkeviddeangsten» som har blitt et viktig motargument mot elbil som sådan. 

dame lader bilen 

Rimeligere å anskaffe seg elbil: I dag er det ikke moms eller engangsavgift ved kjøp og leasing av elbil i Norge. Det betyr at dersom du velger en elbil gjør du et godt kjøp rent økonomisk sett, sammenlignet med tilsvarende bensin- eller dieselbiler.Trafikkforsikringsavgiften er også lavere.  

Rimeligere eller gratis parkeringDet finnes flere kommunale parkeringsplasser som enten gir rett til gratis parkering eller reduksjon i parkeringsavgift hvis du kjører elbil. Det er forskjellig praksis i hver kommune, så det kan lønne seg å sjekke dette litt nærmere. I praksis er det også reduksjon bruk av bompenge-belagte strekninger, samtidig fri/redusert kostnad for bruk av fergesamband. Det er helt klart at i områder hvor man ofte benytter seg av disse tjenestene, og eller mye kjøring til og fra arbeidssted kan unngå en del utgifter ved å benytte seg av elbil. 

 

Hos Bavaria kan vi bistå i valget av neste privat- og firmabil. Det viktigste er å finne den beste løsningen i forhold til behov og ønsker. 

Fakta om avgifter på elbiler i 2022 (kilde: NTB): 
- Ingen kjøpsavgifter på elbiler. Alle bensin- og dieselbiler, inkludert ladbare hybrider, har flere 10 000 kroner i kjøpsavgifter i tillegg til moms.
- Ingen moms på elbiler. Alle andre biler har 25 prosent moms. 
- Trafikkforsikringsavgift (før: årsavgift): 8,15 kr per døgn / 2975 kroner per år for elbiler. Det er samme nivå som for en bensinbil.
- Omregistreringsavgift (ny ordning fra 2022, gjelder brukte elbiler): 1 670 kr for nyere biler (2019 og nyere), 1009 kr for eldre elbiler (2010-2018). Dette er en fjerdedel av nivået for en bensinbil. 
- Opp til halv takst i bomstasjoner.