Visste du at...

Av Bavaria Norge
  • BMW kommer til å halvere sine CO2 utslipp med 50% innen år 2020, sammenlignet med 1995. 
  • I Hong Kong, Oxford og München kan man lade bilen via gatelykter produsert av BMW. 
  • BMW kommer til å minske ressursforbruket knyttet til energi, vann, avfall og løsningsmidler med 45% pr. Produserte bil innen år 2020, sammenlignet med 2006. 
  • I 2017 reduserte BMW sin lastebiltransport med 80 000 enheter bare i Tyskland. Mer enn halvparten av all BMW transport gjøres med tog. 
  • BMW har redusert andelen avfall for hver produserte bil med 80% siden 2006. I Europa bruker BMW kun fornybar energi på sine fabrikker. 
  • 33% av energien som driver fabrikken i Rosslyn i Sør-Afrika kommer fra kumøkk produsert av 30.000 kyr.

Se vårt utvalg av BMW elbiler.
Se vårt utvalg av BMW hybrid modeller.

Artikler i samme kategori