Beskatning av elbil som firmabil

Av Bavaria Norge
Det er penger å spare på å bruke elbil som firmabil, også for arbeidsgiveren din.

Her får du et lite sammendrag av skatteregler ved valg av elbil som firmabil. 

Skatteetaten forklarer det slik:
For elbil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 60 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og elbil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 45 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av elbil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 60 prosent av bilens listepris som ny.

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Les mer og se eksempler på Skatteetaten sine sider.

Denne kalkulatoren i fra Smarte Penger viser hvor høyt inntektspåslag firmabilen gir, og hvilken skatt det medfører. Den beregner skatten for årene 2018 og 2019.

Det er også verdt å tenke på de øvrige økonomiske fordelene og den miljømessige gevinsten ved å velge elbil. Merk at hybridbil ikke regnes som elbil.

Se: vår utvalg av elbiler.