Kontakt firmabil

Kjøpe eller lease firmabil?

Av Bavaria / H-BT
Noen kjøper firmabil, andre velger å lease. Vi gir deg fordeler og ulemper ved begge valgene.

Alle bedrifter er unike, men ofte har de samme mål når det gjelder bilbruk og bilpark; kontroll over kostnader, holde de ansatte trygge og fornøyde på veien, samt bidra til å redusere CO₂-avtrykket.

Ansatte kommer og går, omsetninger fluktuerer, situasjonen både nasjonalt og internasjonalt møter nye utfordringer rett som det er. Så hvordan skal man forholde seg til firmabil og bilhold til og for sine ansatte?

SKRIFTLIG AVTALE

Én ting er sikkert, uansett hvilken form for bilhold bedrifter inngår er det et økonomisk perspektiv som man må ta et standpunkt til. Det er viktig å ha en skriftlig avtale mellom partene i et bilhold, altså mellom bedrift og ansatt/bruker av firmabilen. Avtalen bygger på en forutsetning for bilbruken, retningslinjer for vedlikehold og bruk. Trygghet både for bedrift og ansatt. Om uheldige situasjoner skulle oppstå, vil en avtale fastslå hvem som er økonomisk ansvarlig. Retningslinjene for hvordan bilen skal behandles og vedlikeholdes bør også være i henhold til bedriftens policy.

 

En firmabil; et transportmiddel, et «kontor på veien», et arbeidsverktøy, en kjørende reklameplakat, og ikke minst en kostnad. Avhengig av bransje og yrke så kan en firmabil betegnes som flere ting, en fellesnevner er at bedriften står som eier eller leasingansvarlig.

 

KJØP AV FIRMABIL

Ønsker bedriften å stå som eier av firmabilen, kan man velge å kjøpe bilen, enten med oppsparte midler eller ved å benytte seg av lån. Når bilen er i bedriftens eie er den ikke definert av en leasingavtale og har dermed ingen retningslinjer for bruken, annet enn de som internt blir bestemt av bedriften. Firmabilen kan være i bedriftens eie inntil annen avgjørelse blir tatt, enten på bakgrunn av endret bilbehov eller ønske om å frigjøre kapital. Avhengig av bilens alder og tid i bedriftens eie vil det på et tidspunkt komme kostnader relatert til standard servicer, men også slitedeler. En firmabil som er i hyppig bruk vil mest sannsynlig ha en kilometerstand som er høyere enn som en lik ville hatt i privat eie. Det er ikke ukjent at servicebehov og utbytting av større og mindre slitedeler øker i takt med kilometerstand. Med dagens økende andel elbiler ser servicebehovet, om ikke helt, men delvis annerledes ut enn for fossilbiler. Vet man egentlig hvordan et bilhold fremover vil forløpe seg, i en teknologisk verdens som er i konstant utvikling og forbedring?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KJØP

LEASING

Fordeler  

- I bedriftens eie

- Ingen månedlige kostnader til leasingselskap

- Lån med definerte betingelser eller betalt med      kapital

- Frigjør kapital ved salg

- Bedriften unngår å binde kapital

- Forutsigbarhet i forhold til månedlige kostnader

- Bilen disponeres i en periode på inntil 48 måneder

Ulemper 

- Uforutsigbart verditap

- Kostnader ved service og slitedeler (avhengig        av bilens alder og tid i eie)

- Bilholdet må administreres internt i bedriften

- Bindingstiden i perioden som bilen leases

- Tilbakeføring mva. ved tidlig terminering av     avtale

- Om behovet for bil opphører, kan avtalen kun termineres mot et gitt restbeløp

 

 

SALG AV FIRMABIL

Kanskje endrer bilbehovet i bedriften seg og en firmabil skal selges. Da trekkes det fra et beløp av salgssummen som kompenserer for bilens eventuelle skader og feil. Ofte er det større bruksslitasje på bilen om den er flittig brukt som firmabil, alt selvsagt avhengig av bransje og yrke. En tilstandsvurdering samt alder og generell bruk blir tatt i betraktning, men en bransjeinnvirkning må man også hensynta. Det er umulig å forutsi hvordan utviklingen i bilbransjen er på tidspunktet en firmabil skal selges. Ser man på utviklingen som har vært de siste få årene, med nye bilmerke, nye modeller og utviklingen av elbiler og ikke minst batterikapasiteten som har skutt i været, vil det ikke lenger «kun» handle om modelloppdateringer av samme bil som må hensyntas – man står sannsynligvis igjen med et uforutsigbart verditap.

 

FIRMABIL PÅ LEASING

Er leasing en kortsiktig og bedre løsning for bilhold?

Hvis en bedrift leaser en firmabil, leier man den for en gitt periode. En leasingperiode kan variere opptil 48 måneder. Når perioden er over leveres bilen tilbake til forhandler og bedriften står fritt til å inngå ny avtale, ta steget mot å kjøpe bil eller kanskje har behovet endret seg og det ikke er nødvendig med firmabil lenger.

 

Leasing var i utgangspunktet tiltenkt for at arbeidsgivere skulle kunne tilby firmabiler til sine ansatte. Leasing er nå blitt en vanlig finansieringsform i svært mange bransjer – det meste kan leases i dag, nøkkelordet er forutsigbarhet. Ved leasing betaler bedriften for retten til å bruke utstyret, men eier av bilen eller utstyret er leasingselskapet. Det er gode grunner for hvorfor leasing er populært både som valg og tjeneste. Det er en tjeneste hvor det på forhånd er avklart nøyaktig hva bedriften får, hvilken varighet som gjelder, og kostnadene som kan forventes i den gitte perioden. Leasingleie er skattemessig fradragsberettiget.

 

BETALE FOR VERDITAPET

Det er flere ting som påvirker leasingprisen, men det handler om å betale det bilen synker i verdig fra den dagen du overtar den og frem til avtalens slutt. Månedlig leasingbeløp baseres på bilens kostnad og startleie. Startleie fungerer som en slags egenkapital og innbetales ved oppstart av avtalen, beløpet har innvirkning på månedsleien.

Under en leasingavtale ligger det et ansvar på å følge opp alle servicer på bilen, dette kan betales for per gang eller man kan inngå en serviceavtale. Sa blir bilholdet enda mer forutsigbart. Ansvar for ekstra vedlikehold kan forekomme, men da er det skader eller bruksslitasje som ikke går under beskrivelsen «normal slitasje». Viktigheten av følge bilens serviceprogram er for å hindre bortfall av garanti og dermed ingen erstatningskostnader ved tilbakelevering av bil etter leasingperiode.

 

TIDSPERSPEKTIVET AVGJØR VALGET

Alt avhenger av hvor langt tidsperspektiv bedriften har på bilholdet og bilbehovet. Er man sikker i sitt valg, har man kapital nok til kjøp eller er man sikker på om det behov for bil på fast basis?

Ved kjøp av bil vil det ikke være noe begrensninger for bruk kontra ved leasing hvor man må holde seg innenfor avtalt antall kilometer for leasingperioden.
Ved leasing kan man på bakgrunn i lengden på avtalen bytte bil hvert tredje år uten bekymring rundt bilens markedsverdi og utvikling i samfunnet.

 

ABONNERE ELLER LEIE BIL?

Et tredje alternativ er å abonnere på bil eller leie bil – her snakker man full frihet. Ingen kapitalbinding og mulighet for å bytte bil når behovet melder seg. Et dyrere alternativ, men derav fleksibiliteten. En god mulighet til å utforske hvilket bilhold eller bilmodell som passer bedriften best.

Kanskje kan man også se det som det beste alternativet å starte med leasing, for å se om bedriften trenger bil, og om det er rett valg av bil før man eventuelt binder kapital og kjøper bil. Skal man drifte en hel bilpark eller skal man kun ta seg av bruken og brukeren? Det frister nok heller å la bilholdet og styringen ligge hos leasingselskapet, mens man bruker oppspart kapital på videre investeringer!