Kjøpsvilkår

Av Bavaria Norge
Generelle vilkår for kjøp og forhåndsbestilling av bil hos Bavaria.

Angrerett

Når du kjøper en ny bil av oss, vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Bestemmelsen innebærer at forbrukere kan heve kjøpet før bilen er levert, uten å måtte vise til en spesifikk grunn.

Ved eventuell heving av kjøpet skal oppgjøret mellom partene skje i henhold til kjøpslovens $64-66.

Oppfyller ikke kjøperen kontrakten, kan selgeren enten fastholde kjøpet eller, hvor kjøperens kontraktsbrudd er vesentlig, heve kjøpet. Selgeren kan i tillegg kreve erstatning for økonomisk tap.

Går kjøperen uberettiget fra kontrakten, fastsettes selgerens erstatning til 8 % av avtalt pris for bilen med utstyr, med mindre dette etter forholdene må anses som åpenbart urimelig for kjøperen. Kan selgeren godtgjøre et større tap er lidt, skal dette tap erstattes.