Åpenhetsloven

Vi i Bavaria Norge støtter et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstedige arbeidsforhold. Lovverket som trådte i kraft 01.juli 2022 stiller høye krav til hvordan virksomheter som omfattes av loven skal foreta aktsomhetsvurderinger med offentlig tilgjengelige redegjørelser. Vi publiserer her vår redegjørelse på vegne av alle våre norske selskaper. 

 
 
 

 Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023 

Virksomhet:

Hedin Automotive AS, Org.nr. 989 690 728

Utfylt av:

Hallvard Vikeså

Dato:

29.06.2023

Rapporteringsperiode:

01.07.2022 – 30.06.2023

  

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

Organisering
Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med hovedkontorets forretningsadresse i Fabrikkveien 36, 4068 Stavanger.

Dokumentet innbefatter Hedin Automotive AS, Org.nr. 989 690 728 og følgende datterselskaper:

-Bavaria Norge AS, Org.nr. 960 804 953

-Porsche Center Stavanger AS, Org.nr. 989 930 877

-Porsche Center Son AS, Org.nr. 966 307 714

-GS Bildeler AS, Org.nr. 980 501 515

Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Bilbransjeforbund.

Driftsområde
Vårt hoved driftsområde er bilsalg/bilverksted/delesalg hvor vi er leverandør av BMW, MINI og PORSCHE. Våre kunder er i all hovedsak i Norge.

Hovedforretningsområde omfatter ikke egenimport av produkter.

Rutiner/ retningslinjer
Våre rutiner og retningslinjene er forankret hos daglig leder og styret.

Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

I våre kontrakter stiller vi krav knyttet til åpenhetsloven gjennom spesielle kontraktbestemmelser. Bestemmelsene sikrer vår virksomhet tilgang til våre underleverandørers aktsomhetsvurderinger der de er omfattet av åpenhetsloven, og informasjon om underleverandørers varekjøp og leverandørkjeder der de ikke er omfattet av loven. Våre spesielle kontraktbestemmelser inkluderer også krav til lønns- og arbeidsvilkår og internkontroll, HMS for arbeid som skjer i Norge.

Bærekraft er naturligvis noe som er svært viktig for oss som konsern, og her er link til konsernrapport:

https://hedinmobilitygroup.com/financial


Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
Beskrivelse:

Arbeidsmøter for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger er igangsatt i rapporteringsperioden. Vi har prioritert kartlegging av verdikjeder knyttet til vår kjernevirksomhet med grunnlag i vesentlig risiko for negative konsekvenser.

Vår hoved verdikjede er BMW/MINI og PORSCHE.

BMW/MINI:https://www.bmwgroup.com/en/sustainability.html

Porsche:https://newsroom.porsche.com/en/sustainability.html

Basert på bedriftens innkjøpsmønster vil eksempel på kategorier som skal prioriteres videre være klargjøring, transport og innleie.

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stansefaktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

Beskrivelse

Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra nærmeste leverandør.

Vår virksomhet utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine for valg av seriøs underleverandør. Jfr. Hvordan velge seriøsunderleverandør.

Vi bruker NBFs veileder og interne innkjøpsrutiner for valg av seriøse bedrifter for å fremme de formål som åpenhetsloven og annet regelverk skal fremme (arbeidsmiljøloven, seriøst arbeidsliv)

Vi vil oppdatere vår rutine/retningslinje med varslingskanal/klagemekanisme i tråd med Forbrukertilsynets veiledning og anbefalinger fra NHO. Tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er påkrevd.

Varsling kan sendes på epost til:innkjop@hedinautomotive.no

 

Godkjent og signert av styret i Hedin Automotive Norway
Fredag 30. Juni 2023